Elektronická Přihláška

Upozornění! V případě, že do 48 hodin po odeslání přihlášky neobdržíte potvrzení o přijetí, kontaktujte pořadatele na tel. 602222316.Přihlašuji na Klubovou Výstavu s Klubovým vítězem 6.6.2020


Rezervace na Slavnostní Galavečer po Klubové výstavě.


Požadavek na Ubytování.


Přihlašuji na Klubovou Výstavu CAC 7.6.2020
Přílohy vkládejte pouze ve formátu JPG, PNG. Název bez mezer a diakritiky.
FOTOKOPIE PRŮKAZU PŮVODU PSA:

FOTOKOPIE DRUHÉ STRANY PRŮKAZU PŮVODU PSA:

FOTOKOPIE ŠAMPIONÁTU - pouze pro TŘÍDU VÍTĚZŮ:

FOTOKOPIE DOKLADU O ÚHRADĚ POPLATKU ZA PSA:


PŘIHLÁSIT DO SOUTĚŽE - NEJHEZČÍ PÁR *:


PŘIHLÁSIT DO SOUTĚŽE - NEJLEPŠÍ CHS *:


PŘIHLÁSIT DO SOUTĚŽE - DÍTĚ A PES *:

* = Pokud se nechcete účastnit této soutěže, vyplňte prosím: NE
** = Pokud nemáte žádnou připomínku k přihlášce, zadejte prosím: NE